Công văn 4608/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/11/2015 5 phút đọc

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4608/TCT-KK gửi Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng chứng thư số sử dụng chứng thư số Nacencomm . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4604/TCT-CS

Nội dung Công văn 4608/TCT-KK

Kính gửi: Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 68/CV-NCM đề ngày 19/10/2015 của Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm về việc hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng chứng thư số của Công ty. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành:

Trường họp Chứng thư số trước đây của Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm và đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp Giấy phép lần 2 từ ngày 27/08/2015 và Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc Gia cấp Root CA ngày 25/09/2015. Tuy nhiên, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế đã đến nhưng Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm chưa kịp cập nhật lại chữ ký số mới cho khách hàng. Đe đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế đang sử dụng dịch vụ kê khai và nộp thuế điện tử; đồng thời hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp yên tâm sử dụng các dịch vụ kê khai và nộp thuế điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015. Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm trường họp người nộp thuế sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký sổ của Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm chưa được cấp lại Chứng thư số mới (do việc thay đổi Chứng thư số của Công ty) thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế được thực hiện như sau:

Kỳ khai và nộp thuế tháng 9/2015, từ ngày 21/10/2015 đến hết ngày 23/10/2015.

Kỳ khai và nộp thuế quý III/2015, từ ngày 31/10/2015 đến hết ngày 03/11/2015.

Đề nghị Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm phối hợp với Tổng cục Thuế để xác định danh sách người nộp thuế bị ảnh hưởng trong việc thay đổi chứng

thư số và thông báo cho người nộp thuế biết để kê khai và nộp thuế điện tử theo thời hạn nêu trên.

Tải Công văn 4608/TCT-KK

Công văn 4608/TCT-KK tại đây bản PDF

Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4604/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4604/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo