Công văn 4211/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 3 phút đọc

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4211/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Thời trang Star về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4211/TCT-CS

Nội dung Công văn 4211/TCT-CS

Công ty TNHH Thời trang Star

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 110/CV-SF/2014 ngày 25/12/2014 của Công tỵ TNHH Thời trang Star về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng, về vấn đê nàỵ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề Công ty kiến nghị, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đề nghị Công tỵ căn cứ quỵ định tại các văn bản quỵ phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình thực tế của doanh nghiệp để thực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tải Công văn 4211/TCT-CS

Công văn 4211/TCT-CS Tại đây bản PDF
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4209/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4209/TCT-DNL của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo