Chưa in hóa đơn có phải kê khai thuế

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 1 phút đọc
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC: Vì vậy, khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế thì đã đầy đủ tư cách pháp nhân, bắt buộc dù chưa có phát sinh, hay hoạt động thì cũng phải nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Do vậy, Khi bạn đã có đủ tư cách pháp nhân thì phải nộp tờ khai thuế, không phụ thuộc vào có hóa đơn hay chưa có hóa đơn.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Kê khai nhầm hóa đơn đầu vào

Kê khai nhầm hóa đơn đầu vào

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo