Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN (Thu nhập cá nhân)

haivtca Tác giả haivtca 17/10/2015 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) theo quý hoặc theo tháng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

 

Kỳ kê khai thuế TNCN (Thu nhập cá nhân)

  • Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý, thì sẽ khai thuế TNCNCách xác định kỳ kê khai thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) theo quý (ưu tiên). Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng khaithuế GTGT theo tháng, thì ta mới xét tiếp. Nếu phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, ngược lại thì khai theo quý.
  • Nếu trong tháng hoặc quý, tồ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (không có ai đến mức phải đóng thuế TNCN ) thì không phải khai thuế (không phải nộp tờ khai thuế TNCN)
  • Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

(Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Ví dụ 1: Năm 2015 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2015 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2015 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

Ví du 2: Năm 2015 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồngTờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu dồng); Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A không phái nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.

Ví dụ 3: Năm 2015 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN cùa bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hon 50 triệu đồngTờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng; các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế theo quý từ quý I/2015.

Trên đây là một số thông tin mà Đại lý thuế Công Minh chia sẻ về Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) theo quý hay theo tháng theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

Nguồn: Internet

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT (Giá trị gia tăng)

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT (Giá trị gia tăng)

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo