Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT (Giá trị gia tăng)

haivtca Tác giả haivtca 17/10/2015 10 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT (Giá trị gia tăng) theo quý hay theo tháng theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT

- Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế GTGT theo quý, Sau khi sản xuất kinh doanh đù 12 tháng thi từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) đểCách xác định kỳ kê khai thuế GTGT (Giá trị gia tăng) thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống khai thuế theo quý, còn không thi kê khai theo tháng. Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016. (Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Ví dụ:

 • Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.
 • Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) đề xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Những vấn đề kế toán vướng mắc:

 • Doanh nghiệp đù điều kiện khai theo quý thì có phải làm công văn hay giấy tờ gì gửi cơ quan thuế không? Câu trả lời là không nhé, doanh nghiệp tự xác định kỳ khai thuế và tự kê khai nhé.
 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo quý, muốn chuyến sang khai theo tháng có được không? Câu trả lời là có nhé, và doanh nghiệp phải làm Mầu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC cho cơ
 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo quý, muốn chuyến sang khai theo tháng có được không? Câu trả lời là có nhé, và doanh nghiệp phải làm Mầu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
 • Khai thuế theo tháng, và theo quý, kỳ kê khai nào có lợi hơn cho doanh nghiệp? Câu trả lời là khai thuế theo Quý sẽ có lợi hơn nhé, vì:
  • Một năm chi khai có 4 lần, thay vì khai 12 lần (Giảm số lần kê khai).
  • Nếu phải nộp tiền thuế, khai theo tháng nộp vào ngày 20 của tháng sau, khai theo quý nộp vào ngày 30 cùa quý sau (Được mượn tiền không mất lãi để quay vòng vốn lâu hơn).
  • Nếu tháng 1 phải nộp thuế 100tr, tháng 2 bạn còn được khấu trừ 60tr, tháng 3 còn được khấu trừ 50tr Khai theo tháng, bạn phải nộp thuế 100tr của tháng 1, tháng 2 và tháng 3 được khấu trừ tồng lại là 110tr, nhưng đến bao giờ mới lấy được 110tr còn được khấu trừ này????. Nhưng nếu khai theo quý, bạn không phai nộp thuế, cuối quý vẫn còn được khấu trừ 100tr (bù trừ 3 tháng trong quý I ).
  • Tháng 1 nhận được hóa đơn đầu vào sai, tháng 3 mới phát hiện ra sai sót. Nếu khai theo tháng, không được thu hồi hóa đơn, mà phái xuất hóa đơn điều chình (vì đã kê khai thuế rồi). Nhưng nếu khai theo quý, làm biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới thay thế (vì chưa kê khai thuế) Giải quyết vấn đề sai sót hóa đơn đơn giản hơn.
  • Và một cái đơn giản, mà các bạn dễ nhận thấy nhất, đó là khai theo quý dễ cân đối hơn
 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo quý, nhưng kế toán không biết, và vẫn đang kê khai theo tháng. Bạn phải làm sao? Câu trả lời là bạn làm công văn xin hủy tờ khai thuế theo tháng nhé, và sau đó, cuối quý nộp tờ khai thuế GTGT theo quý.

Bỏ quy định bảng kê mua vào, báng kê bán ra.

- Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH13 về việc sửa đồi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và có hiệu lực kê từ ngày 01/01/2015, theo đó Hồ sơ khai thuế theo Quý không cần lập bảng kê mua vào, bán ra.

Những vướng mắc ở đây là: Kê khai như thế nào? Lấy số liệu ở đâu để lên tờ khai. Các bạn có thể xử lý theo hướng xử lý sau:

 • Với những bạn đang làm kế toán trên phần mềm kế toán, thì rất đơn giàn, các bạn chỉ cằn lấy số liệu trên bảng kê mua vào, bảng kê bán ra trên phần mềm, rồi nhập số liệu vào tờ khai mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK là ok
 • Với những bạn chưa có phần mềm hỗ trợ cho công việc kế toán của mình, để đơn giản, các bạn kê khai bảng kê mua vào, bảng kê bán ra trên excel, rồi căn cứ vào số liệu của bảng kê trên excel, các bạn nhập số liệu vào tờ khai mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK là ok.

Lưu ý là, các bạn phải lưu giữ lại bảng kê mua vào, bảng kê bán ra, làm căn cừ giải trình số liệu nhé

Trên đây là một số thông tin mà Đại lý thuế Công Minh chia sẻ về Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT (Giá trị gia tăng) theo quý hay theo tháng theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

Nguồn: Internet

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trình tự và thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Trình tự và thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo