Home » Bài đăng » Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 người nộp thuế phải thực hiện tính thuế phần thuế TNCN mà phải nộp với cơ quan thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 như sau:

Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập.

Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Phần thuế suất theo bậc được quy định như sau:

thue-suat

Khi quyết toán thuế TNCN năm, người nộp thuế phải xác định được thu nhập tính thuế bình quân tháng của cá nhân là bao nhiêu. Công thức xác định được tính như sau: 2

Khi thực hiện QTT năm thì thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập cả năm (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản giảm trừ của cả năm sau đó chia cho 12 tháng, cụ thể như sau:

thu-nhap-tinh-thue-binh-quan-thang
Ví dụ 5: Năm 2015, Ông E là cá nhân cư trú có thu nhập trong 06 tháng đầu năm là 20 triệu đồng/tháng; trong 06 tháng cuối năm Ông E có phát sinh thu nhập của 05 tháng là 10 triệu đồng/tháng và có 01 tháng không phát sinh thu nhập. Trong năm 2015 Ông E có tính giảm trừ cho bản thân và 01 người phụ thuộc ngoài ra không có khoản TN nào khác. Như vậy, nếu cuối năm Ông E thuộc diện QTT thì thu nhập tính thuế bình quân tháng trong năm 2015 được xác định như sau:

– Tổng thu nhập chịu thuế năm 2015:
(20 triệu đồng x 6 tháng) + (10 triệu đồng x 5 tháng) = 170 triệu đồng.

– Tổng các khoản giảm trừ năm 2015:
(9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng) x 12 tháng = 151,2 triệu đồng.

– Thu nhập tính thuế năm 2015:
170 triệu đồng – 151,2 triệu đồng = 18,8 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế bình quân tháng năm 2015: 18,8 triệu đồng: 12 tháng = 1,57 triệu đồng.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …