Các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 26/10/2013 3 phút đọc

Doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của luật quản lý thuế thông tư 156. Tuy nhiên một số trường hợp người nộp thuế bị ấn định múc thuế phải nộp theo cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế như sau:

thông tư 156

Các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế

a) Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật Quản lý thuế;

b) Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định;

c) Không bổ sung hồ sơ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hoặc đã bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp;

d) Không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

đ) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp;

e) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế;

g) Đã nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế nhưng không tự tính được số thuế phải nộp.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu thô

Khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu thô

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo