1771/TCT-CS - Đề nghị bổ sung hồ sơ

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 1 phút đọc

Ngày 11 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1771/TCT-CS - Đề nghị bổ sung hồ sơ trong đó có những nội dung như sau:

Tải văn bản gốc tại đây Nội dung Công văn số 1771/TCT-CS chi tiết như sau: Tổng cục thuế nhận công văn số 01/2015 ngày 10/04/2015 của Công ty
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo