Home » Bài đăng » Xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn

Xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hướng dẫn Xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn. Theo đó Chức năng này cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn trên Website tra cứu hoá đơn .

Thao tác thực hiện 

• Chọn Link xem chi tiết báo cáo mất trên màn hình
o Kết quả tra cứu của chức năng “Thông tin hoá đơn “
o Kết quả tra cứu của chức năng “Hoá đơn không còn giá trị sử dụng”

Hướng dẫn xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn
Hướng dẫn xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn
 • Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn của tổ chức, cá nhân, bao gồm các thông tin:
  • Thông tin chung:
   • Thông tin tổ chức, cá nhân: Hiển thị thông tin Mã số Thuế, Tên, địa chỉ trụ sở tổ chức, cá nhân báo cáo mất.
   • Lý do mất, cháy hỏng
   • Ngày phát hiện mất, cháy hỏng hoá đơn
   • Ngày báo cáo mất
   • Ghi chú: Hiển thị thông tin lưu ý cán bộ nhập khi nhập báo cáo mất
   • Xem lịch sử thay đổi báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn nếu báo cáo có điều chỉnh.
  • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn báo cáo mất, bao gồm:
   • Tên loại hoá đơn
   • Mẫu số
   • Ký hiệu hoá đơn
   • Số lượng
   • Từ số …đến số
   • Liên hoá đơn
   • Ghi chú:
    • Đã báo cáo sử dụng: Nếu hoá đơn báo cáo mất đã báo cáo sử dụng.
    • Chưa báo cáo sử dụng: Nếu hoá đơn báo cáo mất chưa báo cáo sử dụng.
    • Mất hoá đơn mua hàng: Nếu hoá đơn báo mất là hoá đơn mua hàng.

Từ khóa: Hướng dẫn xem báo cáo mất hóa đơn, Hướng dẫn xem báo cáo cháy hoá đơn, Hướng dẫn xem báo cáo hỏng hoá đơn, Xử lý trường hợp mất cháy hoặc hỏng hóa đơn

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …