Quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 7 phút đọc

Khi thành lập công ty, vốn điều lệ không được pháp luật quy định về vốn điều lệ tối thiểu. Nhưng nếu số vốn điều lệ đăng ký quá thập thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, nhưng nếu bạn đăng ký vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực có sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính…Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu một số quy định về vốn điều lệ trước khi thành lập công ty

Quy định về vốn điều lệ trong doanh nghiệp
Quy định về vốn điều lệ trong doanh nghiệp

Quy định về vốn điều lệ

- Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính: Các doanh nghiệp nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn điều lệ đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư:

 • Bậc 1
  • Vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng
  • Mức thuế môn bài cả năm 3.000.000 đồng
 • Bậc 2
  • Vốn đăng ký từ 5 đến 10 tỷ đồng
  • Mức thuế môn bài cả năm 2.000.000 đồng
 • Bậc 3
  • Vốn đăng ký 2 đến dưới 5 tỷ đồng
  • Mức thuế môn bài cả năm 1.500.000 đồng
 • Bậc 4
  • Vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng
  • Mức thuế môn bài cả năm 1.000.000 đồng

- Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/01 đến 30/06 thì doanh nghiệp phải đóng mức thuế môn bài cả năm. - Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/07 đến 31/12 thì doanh nghiệp phải đóng mức thuế môn bài nửa năm.

Nghĩa là:

 • Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên.
 • Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 thì phải nộp 50% mức thuế môn bài ở bảng trên.

Thuế môn bài cho các chi nhánh:

 • Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
 • Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập: 2.000.000 đ

Thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài:

 • Với Doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài chậm nhất là 30 ngày kế từ ngày được cấp giấp phép kinh doanh
 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.
 • Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.
 • Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ.
Bài viết liên quan: Từ khóa: vốn điều lệ, quy định về góp vốn điều lệ, hồ sơ làm vốn điều lệ, công ty vốn điều lệ, quy định về tăng vốn điều lệ, quy định về nộp vốn điều lệ, quy định về mức vốn điều lệ, quy định vốn điều lệ công ty tnhh, vốn pháp định và vốn điều lệ,
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Người đại diện pháp luật trong thành lập công ty

Người đại diện pháp luật trong thành lập công ty

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo