Phân biệt hóa đơn xác thực chuyển ra giấy với hóa đơn giả

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 3 phút đọc

Nếu người mua của doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn xác thực thì người bán cần phải thực hiện hóa đơn xác thực chuyển ra giấy để gửi lại cho người mua. Cách Làm thế nào để khách hàng của doanh nghiệp biết được hóa đơn chuyển đổi ra giấy là có giá trị và không phải là hóa đơn giả? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách Phân biệt hóa đơn xác thực chuyển ra giấy với hóa đơn giả

- Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế Phân biệt hóa đơn xác thực chuyển ra giấy với hóa đơn giả - Trên hoá đơn chuyển đổi từ hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin của hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn xác thực chuyển đổi với hoá đơn xác thực gốc là “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN XÁC THỰC”. - Người mua có thể vào trang http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn và nhập thông tin về hoá đơn để tra cứu nội dung trên hoá đơn. Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những thủ tục để sử dụng hóa đơn xác thực mới nhất

Những thủ tục để sử dụng hóa đơn xác thực mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo