Một số chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 1/2016

haivtca Tác giả haivtca 08/01/2016 6 phút đọc

Chính sách mới có hiệu lực giữa tháng 1/2016. Kể từ ngày 11/1/2016 đến 20/1/2016 nhiều văn bản mới bắt đầu có hiệu lực trong lĩnh vực doanh nghiệp, bảo hiểm,... Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số chính sách mới có hiệu lực giữa tháng 1/2016.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 1/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 1/2016

Một số chính sách mới, cụ thể như sau:

Ban hành biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng về đăng ký doanh nghiệp. Từ ngày 15/01/2016, các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh bắt đầu có hiệu lực, được thực hiện theo quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT thay thế Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư . Theo đó, các mẫu gồm:

- Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành.
 • Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh.

- Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
 • Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 • Phụ lục khác.

Quy định về thu tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Kể từ ngày 15/01/2016 quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó việc thu tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

 • Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng NNVN công bố năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.
 • Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.
 • Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.
 • Trong thời hạn 15 ngày đầu của tháng 01 hằng năm, BHXHVN phải có văn bản thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở mức lãi suất bình quân quy định nêu trên gửi cơ quan BHXH trực thuộc, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an để thống nhất thực hiện.

Mời các bạn xem tiếp bài viết:

tvpl

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ

Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo