Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/01/2016 4 phút đọc

Đến mỗi kỳ kê khai thuế, một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với người nộp thuế là thời hạn chữ ký số. Và để chuẩn bị cho công tác kê khai được tốt nhất, NNT cần Kiểm tra thời hạn chữ ký số để đảm đúng thời hạn. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn tới người nộp thuế Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Cách Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Có 2 cách để bạn có thể kiểm tra thời hạn chữ ký số cho doanh nghiệp với điều kiện bắt buộc phải có là INTERNET hoặc CHỮ KÝ SỐ

Trường hợp 1: Có internet mà không có thiết bị chữ ký số

Bước 1: Truy cập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và đăng nhập vào tài khoản thuế của doanh nghiệp Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất Bước 2: Download một tờ khai đã nộp với cơ quan thuếKiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhấtBước 3: Kiểm tra thời hạn chứng thư số kiem-tra-thoi-han-chu-ky-so-nhanh-va-chinh-xac-nhat 6

Trường hợp 2: Không có internet và có thiết bị chữ ký số

Bước 1: Cắm thiết bị và cài đặt phần mềm chữ ký số. Đối với mỗi Chữ ký số của từng nhà cung cấp sẽ có mỗi có một phần mềm cài đặt riêng và thông thường sẽ được tích hợp cùng với chữ ký số Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhấtBước 2: Đăng nhập vào thiết bị Chữ ký số. Dùng mã pin của thiết bị để đăng nhập kiem-tra-thoi-han-chu-ky-so-nhanh-va-chinh-xac-nhat 2Bước 3: Xem thời hạn chứng thư số kiem-tra-thoi-han-chu-ky-so-nhanh-va-chinh-xac-nhat 3 Như vậy, với một trong hai cách, bạn đã có thể Kiểm tra thời hạn chữ ký số với một kết quả giống nhau. Tag: Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất, Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Một số chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 1/2016

Một số chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 1/2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo