Home » Bài viết » Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể download: Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 13-1/BK-TNCN, Mẫu số 13-1/BK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …