Home » Bài viết » Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể download: Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 13-1/BK-TNCN, Mẫu số 13-1/BK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

Chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn …