Dịch vụ Đại lý thuế là gì?

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Dịch vụ Đại lý thuế là gì? Theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những vấn đề như đại lý thuế, dịch vụ đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế.... sẽ được giải thích rõ dàng. Cụ thể: ....
Dịch vụ Đại lý thuế là gì?
Dịch vụ Đại lý thuế là gì?

1. Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Là hoạt động của đại lý thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

2. Nhân viên đại lý thuế

Là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

3. Đại lý thuế

Là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Người dự thi

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ một (01) năm trở lên có đủ các điều kiện dự thi quy định tại Điều 11 Thông tư 117. Mời các bạn xem tiếp một số bài viết: Từ khóa: Dịch vụ làm thủ tục về thuế là gì, Nhân viên đại lý thuế là gì, Đại lý thuế là gì, người dự thi đại lý thuế là gì?  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thứ tự thanh toán các khoản thuế nợ ngân sách nhà nước.

Thứ tự thanh toán các khoản thuế nợ ngân sách nhà nước.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo