Xử phạt mất hóa đơn liên 2 - Liên giao cho khách hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/12/2016 7 phút đọc

Khi bán hàng hóa dịch vụ, người bán có trách nhiệm lập các hóa đơn bán hàng dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua. Đồng thời người bán phải giao hóa đơn đến cho người mua để thực hiện việc lưu trữ kê khai. Tuy nhiên nếu trường hợp doanh nghiệp bị mất hóa đơn liên 2 của khách hàng, mức xử phạt sẽ là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Xử phạt mất hóa đơn liên 2 - Liên giao cho khách hàng

Xử phạt mất hóa đơn liên 2 - Liên giao cho khách hàng
Xử phạt mất hóa đơn liên 2 - Liên giao cho khách hàng

Theo quy định tại Khoản4 điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2016, mức phạt cho các hành vi làm mất liên 2 của khách hàng được quy định như sau:

"Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi:

Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định"

Như vậy, trường hợp làm mất hóa đơn, người bán sẽ phải nộp phạt từ mức 4 triệu đến 8 triệu đồng, Mức phạt này giảm hơn so với mức 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo Thông tư 10 năm 2014 trong trường hợp tương tự.

Ngoài ra, người bán sẽ cũng không bị phạt tiền trong các trường hợp làm mất hóa đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng cũng không bị xử phạt thay vì chỉ do thiên tại hỏa hoạn như trước đây. Đây cũng là một hình thức giảm nhẹ đi rất nhiều cho người bán

Mời các bạn xem thêm bài viết về xử phạt hóa đơn

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông báo phát hành hóa đơn bị sai có bị xử phạt

Thông báo phát hành hóa đơn bị sai có bị xử phạt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo