Trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi thành lập

haivtca Tác giả haivtca 01/12/2015 5 phút đọc

Sau khi thành lập công ty xong, nhà đầu tư có những trách nhiệm và nghĩa vụ gì. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu một số điều cần biết về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi thành lập

Trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi thành lập

Trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp

 • Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký.
 • Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 • Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 • Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan ĐKKD và Cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Doanh nghiệp muốn đổi ngành nghề kinh doanh phải thay đổi giấy phép kinh doanh tương ứng với ngành nghề muốn thay đổi.
 • Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp:

 • Thuế môn bài.
 • Thuế GTGT (VAT).
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các quy định của doanh nghiệp khi sử dụng giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế:

 • Xuất trình Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
 • Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế.
 • Khi mất phải khai báo với cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và làm thủ tục cấp lại Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế theo quy định.
 • Giấy CNĐKKD không có giá trị xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, trách nhiệm của doanh nghiệp, nghĩa vụ của doanh nghiệp

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp

Thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo