Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/11/2015 5 phút đọc

Trường hợp sau khi thành lập doanh nghiệp nhưng hoạt động không hiệu quả, nhiều doanh nghiệp thực hiện giải thuế công ty hoặc giải thể chi nhánh công ty để có thể phù hợp hơn với hoạt động doanh nghiêp. Như vậy, Thủ tục giải thể chi nhánh công ty sẽ được thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Để Thủ tục giải thể chi nhánh công ty và giải thể công ty, doanh nghiệp cần thực hiện thêm ba thủ tục sau

Thủ tục tiến hành đóng cửa mã số thuế

- Biên bản quyết định thông báo của hội đồng thành viên về vijec giải thể công ty.

- Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận , huyện.

- Thời gian hoàn thành hồ sơ: Sau 5 ngày cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp để tiến hành thủ tục.

- Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

- Công ty có chi nhánh bị giải thuế phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục giải thể đăng ký kinh doanh

- Công ty bạn phải đăng 3 số báo liên tiếp về việc giải thể chi nhánh công ty.

- Biên bản họp hội đồng thành viên về việc giải thể công ty.

- Quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể chi nhánh công ty.

- Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.

- Danh sách chủ nợ và người lao động.

Hồ sơ trả con dấu

- Biên bản họp hội đồng thành viên về việc giải thể chi nhánh công ty.

- Quyết định, thông báo họp, và biên bản của hội đồng thành viên.

- Công văn trả con dấu của chi nhánh bị giải thể.

Sau khi thực hiện 3 công việc trên, chi nhánh công ty sẽ được chính thức giải thể và làm thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Mời các bạn tham khảo thêm một số dịch vụ khác của chúng tôi

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những điều cần biết về thành lập công ty cổ phần

Những điều cần biết về thành lập công ty cổ phần

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo