Hồ sơ thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp

haivtca Tác giả haivtca 18/11/2015 3 phút đọc

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, có nhiều những thay đổi phát sinh, các doanh nghiệp muốn thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn những hồ sơ thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp mới nhất.

Hồ sơ thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm:

  • Thông báo về việc thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
  • Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân không quá 03 tháng của người đại diện theo pháp luật mới;
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
  • Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị về việc thay đổi

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Những hồ sơ thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hiệp định TPP với thành lập doanh nghiệp

Hiệp định TPP với thành lập doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo