Thông báo thay đổi địa điểm thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế 2016

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/07/2016 3 phút đọc

Theo Quyết định số 1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc thi cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế năm 2016. Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề Thông báo thay đổi địa điểm thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế 2016

Thông báo thay đổi địa điểm thi chứng chỉ hành nghề thuế

Theo đó, Địa chỉ của hai khu vực thi Miền Bắc và Miền Nam có một chút sự thay đổi so với địa điểm thi trong Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế 2016 công bố trước đó. Địa điểm thi tại khu vực trong kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế năm 2016 như sau chung-chi-hanh-nghe-dai-ly-thue
  • Khu vực miền Bắc và miền Trung: tổ chức thi tại thành phố Hà Nội.
  • Khu vực miền Nam: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các nội dung khác liên quan đến kỳ thi năm 2016 thực hiện theo thông báo số 65/TB-HĐT ngày 14/7/2016 của Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016. Môn thi, hình thức thi, thời gian thi, ngôn ngữ thi – Môn thi gồm: + Môn thi Pháp luật về thuế, bao gồm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. + Môn thi Kế toán, bao gồm các nội dung sau: Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các chuẩn mực kế toán Việt Nam; – Hình thức thi: thi viết. – Thời gian thi: 180 phút/môn thi. – Ngôn ngữ thi: Tiếng Việt. Thời gian tổ chức thi. Tháng 10/2016 Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 trân trọng thông báo.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế 2016

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo