Home » Tag Archives: Thuế TNCN

Tag Archives: Thuế TNCN

Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92 năm 2015 của Bộ tài chính về thuế thu nhập cá nhân mới nhất áp dụng năm tài chính năm 2015 Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92 ? …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo tháng” khi …

Xem thêm »