Home » Tag Archives: Thuế tài nguyên

Tag Archives: Thuế tài nguyên

Những Điểm mới Thông tư 152 [CẬP NHẬT NGAY]

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng bộ tài chính cho ban hành Thông tư 152 năm 2015  về Thuế Tài Nguyên, Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Tồng cục thuế ban hành Công văn số 4554/CS-TCT giới thiệu Những Điểm mới Thông tư 152  trong đó có các nội dung chi …

Xem thêm »