Home » Tag Archives: Thông tư 99/2016/TT-BTC

Tag Archives: Thông tư 99/2016/TT-BTC

Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT đối với người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Nhằm phục vụ cho các đối tượng, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại nội dung Thông …

Xem thêm »

Phương thức hoàn tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Sau khi Cơ quan thuế đồng ý hoàn thuế cho người nộp thuế và có công văn chấp nhận số thuế được hoàn, Số thuế GTGT được hoàn sẽ được chuyển cho người nôp thuế như thế nào?   Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phương thức hoàn tiền thuế GTGT cho người …

Xem thêm »

Thời hạn giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế

Sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT, sau bao lâu người nộp thuế nhận được phản hồi từ cơ quan thuế cho các công việc tiếp theo. Thời gian tối đa cơ quan thuế phải trả lời người nộp thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết hoàn …

Xem thêm »

Các khoản thuế được bù trừ thuế GTGT được hoàn

Khi Doanh nghiệp thực hiện đề nghị hoàn thuế GTGT nhưng phát hiện doanh nghiệp vẫn còn đang nợ thuế ở những khoản mục khác. Vậy người nộp thuế có được bù trừ thuế không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các khoản thuế được bù trừ thuế GTGT được hoàn. Các …

Xem thêm »

Cách tính số thuế GTGT được hoàn cho người nộp thuế

Trước khi lập hồ sơ hoàn thuế, người nộp thuế cần phải thực hiện xác định số thuế được hoàn để làm đơn đề nghị với cơ quan thuế. Cách xác định số thuế như thế nào để đươc chính xác nhất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách tính …

Xem thêm »

Phân loại hồ sơ hòan thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế

Đối với hình thức hoàn thuế, người nộp thuế sẽ phải phân biết được các loại hồ sơ hoàn thuế để có thể thực hiên một cách chính xác nhất khi hoàn thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phân loại hồ sơ hòan thuế giá trị gia tăng của người …

Xem thêm »

Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, Người nộp thuế cần thực hiện nộp cho cơ quan thuế quản lý đơn vi. Vậy Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế …

Xem thêm »

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong hoàn thuế GTGT

Khi người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ để xin hoàn thuế GTGT, Cơ quan thuế sẽ phải thực hiện những công việc gì và trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thế nào để có thể giải quyết cho người nộp thuế.  Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Trường hợp áp dụng quản lý rủi ro thuế của cơ quan thuế

Trong một số trường hợp cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế nếu phát hiện ra rủi ro thuế trong doanh nghiệp. Vậy khi nào thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »