Home » Tag Archives: Quyết định 959/QĐ-BHXH

Tag Archives: Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Đối với các cơ quan Bảo hiểm các cấp thực hiện quá trình thu và quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiên hàng năm thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Khi người tham gia bảo hiểm muốn được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì  cơ quan bảo hiểm sẽ cấp thẻ như thế nào và Đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế là những ai? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Đối tượng được cấp thẻ …

Xem thêm »

Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội theo QĐ 959

Khi được cơ quản bảo hiểm ủy quyền thu bảo hiểm xã hội của người tham giam bảo hiểm thì trách nhiệm như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quyết định 959/QĐ-BHXH Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội …

Xem thêm »

Trách nhiệm của đơn vị thu bảo hiểm và đại lý thu

Khi được cơ quản bảo hiểm ủy quyền thu bảo hiểm xã hội thì đại lý thu, đơn vị sẽ thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trách nhiệm của đơn vị thu bảo hiểm và đại lý thu theo quyết định 959/QĐ-BHXH Trách nhiệm của đơn vị …

Xem thêm »

Quy định quản lý và cấp sổ bảo hiểm xã hội

Khi thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội,cho người lao động, cơ quan bảo hiểm có một quy trình quản lý để tránh sự nhầm lẫn cũng như thất thoát sổ bảo hiểm xã hội cũng như các quy định về việc cấp lại và ký trên sổ. Đại lý …

Xem thêm »

Quy trình quản lý và cấp phôi sổ bảo hiểm xã hội năm 2015

Khi thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động, cơ quan bảo hiểm có một quy trình quản lý để tránh sự nhầm lẫn cũng như thất thoát phôi sổ bảo hiểm xã hội. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình …

Xem thêm »

Quy trình kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hàng năm cơ quan bảo hiểm sẽ  các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo một quy trình nhất định. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH Quy trình kiểm tra đóng bảo hiểm xã …

Xem thêm »

Trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Khi phát sinh nợ tiền bảo hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc không nộp tiền bảo hiểm của các đối tượng thì cơ cơ quản lý bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y …

Xem thêm »

Các tính lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2015

Khi phát sinh nợ tiền bảo hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc chậm nộp của các đối tượng thì cơ cơ quản lý bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện tính tiền phạt chậm nộp như thế nào? Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Hướng dẫn quản lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Khi phát sinh nợ tiền bảo hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, cơ quản lý bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện quản lý nợ và thu nợ tiền bảo hiểm xã hội như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn quản …

Xem thêm »