Home » Tag Archives: quyết định 1209

Tag Archives: quyết định 1209

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã …

Xem thêm »

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã …

Xem thêm »

Hướng dẫn xử lý sự cố cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về Hướng dẫn xử lý sự cố cấp mã xác thực hóa …

Xem thêm »

Trách nhiệm doanh nghiệp khi cấp mã xác thực

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về Trách nhiệm doanh nghiệp khi cấp mã xác thực tử tại Quyết …

Xem thêm »

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về cách Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử có mã xác thực …

Xem thêm »

Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải: Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 08/BK-HĐXT, Mẫu số 08/BK-HĐXT theo quyết định Đăng ký nhận bản tin Nhận …

Xem thêm »

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về cách xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực tại …

Xem thêm »

Cách chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về Cách chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy tại …

Xem thêm »

Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: <Tên doanh nghiệp:…> <Mã số thuế của doanh nghiệp:….> <Địa chỉ nhận thông báo của doanh nghiệp:…> Căn cứ dữ liệu hóa đơn xác thực của doanh nghiệp …

Xem thêm »

Hướng dẫn cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Hướng dẫn cấp mã xác thực cho hóa đơn điện …

Xem thêm »