Home » Tag Archives: Lê Trường (page 2)

Tag Archives: Lê Trường

Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật …

Xem thêm »

Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ …

Xem thêm »

Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền ban hành kèm theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, …

Xem thêm »

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn …

Xem thêm »

Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Áp dụng đối với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp Hôm …

Xem thêm »

Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều …

Xem thêm »

Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 thàng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý …

Xem thêm »

Biên bản giải trình theo Thông tư 166 năm 2013

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Biên bản giải trình, áp dụng với trường hợp giải trình trực tiếp ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa …

Xem thêm »

Biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung mẫu 01/BB về Biên bản vi phạm hành chính về thuế ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài chính. Hôm nay, hồi …… giờ …. ngày …. tháng … năm ….., tại ……………………….. Chúng tôi gồm:[2] 1. …

Xem thêm »

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: … Xử lý đối với việc chậm nộp tiền …

Xem thêm »