Home » Tag Archives: hóa đơn bất hợp pháp

Tag Archives: hóa đơn bất hợp pháp

Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp đối với doanh nghiệp

Trường hợp Doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì mức Xử phạt sẽ là bao nhiêu? Kèm theo đó, Doanh nghiệp có phải chịu thêm các hình thức khác cũng như việc điều chỉnh sổ sách phải thực hiện các công việc gì? Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »