Sửa lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/12/2015 4 phút đọc

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế mà gặp phải lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế thì thực hiện như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý trường hợp này với người nộp thuế như sau:

Hướng dẫn Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và thực hiện vào phần tài khoản Sửa lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế Bước 2: Nhập lại số Serial của chữ ký số mớisua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 2 Bước 3: Xác nhận thông tinsua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 3 Bước 4: Nhập mật khẩusua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 4 Bước 5: Cập nhật thông tin với cơ quan thuế sua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 5 Bước 6: Gửi tờ đăng ký với cơ quan thuếsua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 6 Bước 7 Ký và nộp tờ đăng ký với cơ quan thuếsua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 7 Bước 8: Nhập mật khẩusua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 8Bước 9: Ký thành công và nộp thành công sua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 9sua-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue 10 Đó là 9 bước thực hiện để người nộp thuế có thể Sửa lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế khi trên hệ thống không nhận USB của doanh nghiệp Chúc các bạn thành công!!! Mời các bạn tham khảo thêm bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn In giấy nộp tiền thuế điện tử

Hướng dẫn In giấy nộp tiền thuế điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo