Số lượng hóa đơn được thông báo phát hành

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 9 phút đọc

Tóm tắt văn bản luật từ năm 2013 đến nay về số lượng hóa đơn được thông báo phát hành qua từng thời kỳ của Luật thuế gần đây.

Các doanh nghiệp sau khi sử dụng hết hóa đơn thì phải thông báo phát hành hóa đơn mới. Vậy mỗi lần thông báo phát hành doanh nghiệp được phép phát hành bao nhiêu hóa đơn?

Thông tư 64/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 2 quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh như sau:

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.”

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp được phép phát hành hóa đơn trong bao lâu tùy theo doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn đó trong bao lâu.

Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 2 quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.”

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp để xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng.

Tuy nhiên việc xác định doanh số hóa đơn doanh nghiệp sử dụng từ 3 đến 6 tháng là không hợp lý. Doanh nghiệp có thể có những tháng bán được nhiều hàng hóa nhưng có những tháng doanh nghiệp không bán được hàng hóa

Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 5 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn,ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

Căn cứ theo quy định trên thì Bộ Tài chính đã bãi bỏ quy định cơ quan Thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp căn cứ vào số hóa đơn doanh nghiệp sử dụng để làm thông báo phát hành hóa đơn cho phù hợp.

Các bài viết liên quan: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu mới nhất cho năm 2015

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hồ sơ, điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ, điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo