Sáp nhập công ty cổ phần - Điều kiện và thủ tục

haivtca Tác giả haivtca 01/12/2015 6 phút đọc

Việc thành lập công ty hay thành lập công ty cổ phần đã khó, nhưng việc sáp nhập công ty cổ phần cần có những thủ tục gì? Điều kiện để sáp nhập như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu một số điều cần lưu ý về việc sáp nhập công ty cổ phần cần những điều kiện và thủ tục gì nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn và tránh các rắc rối về sau

Sáp nhập công ty cổ phần - Điều kiện và thủ tục
Sáp nhập công ty cổ phần - Điều kiện và thủ tục

Sát nhập công ty cổ phần thủ tục cần những gì ?

Điều kiện:

- Để sáp nhập công ty thì một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, song song với việc sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của công ty sáp nhập.

- Trong trường hợp công ty sáp nhập có thị phần từ 30 tới 50% thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty sẽ thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.

- Các công ty không được sáp nhập khi công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% thị trường có liên quan.

Thủ tục:

- Hợp đồng sáp nhập có các nội dưng về: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập, tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập.

- Phương án sử dụng lao đông.

- Bản thông báo thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, vốn góp, trái phiểu, cổ phần của công ty bị sấp nhập.

- Thời hạn thực hiện sáp nhập.

- Giấy tờ cá nhân có liên quan tới các thành viên, chủ sở hữu công ty, cổ động có liên quan tới hợp đồng sáp nhập.

- Giấy đăng ký kinh doanh gốc của các công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập.

- Biên bản họp đại hội cổ đông về sáp nhập công ty.

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của công ty nhận sáp nhập.

  • Thời gian giải quyết: doanh nghiệp phải đợi 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Nơi nộp hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư.

Những điều cần lưu ý:

- Kết quả của quá trình là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứ không phải thay đổi giấy phép kinh doanh.

- Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Điều kiện và thủ tục sáp nhập công ty cổ phần, Thủ tục sáp nhập công ty cổ phần, Điều kiện sáp nhập công ty cổ phần

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Một số kinh nghiệm khi thành lập công ty cổ phần

Một số kinh nghiệm khi thành lập công ty cổ phần

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo