Home » Tin tức » Quy trình miễn thuế, giảm thuế 749/QĐ-TCT

Quy trình miễn thuế, giảm thuế 749/QĐ-TCT

Ngày 20 tháng 04 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế 749/QĐ-TCT về việc Quy trình miễn thuế, giảm thuế thay thế Quyết định 1444/QĐ-TCT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế và Công văn số 3368/TCT-KK ngày 19/8/2014 của Tổng cục thuế  về việc sửa đổi bổ xung một số điểm tại quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT

Tải văn bản tại đây

Phạm vi áp dụng:  Quy trình miễn thuế, giảm thuế được áp dụng trong việc giải quyết miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đối với các trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế nêu tại điểm 2 dưới đây.

Các trường hợp cơ quan thuế được áp dụng miễn giảm thuế:

– Trong các trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo Quy định điều 46, Chương IV, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính được áp dụng quy trình này, gồm:

a. Miễn thuế Thu nhập Cá nhân;

b. Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuế mặt nước, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp…..

c. Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế Tài Nguyên;

d. Miễn giảm thu tiền sử dụng đất;

e. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; …..

Xem chi tiết Quy trình miễn thuế, giảm thuế 749/QĐ-TCT tại đây

Mời các bạn xem: HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI TỪ 6/2014 ĐẾN NAY

Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …