Home » Tin tức » Thuế » Tỷ giá cho thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ

Tỷ giá cho thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ

Có nhiều cá nhân được cơ quan chi trả thu nhập bằng ngoại tệ. Việc chi trả thu nhập bằng ngoại tệ như vậy thì thu nhập của cá nhân được tính như thế nào? Thu nhập tính thuế được quy đổi theo tỷ giá nào?

Ty gia cho thu nhap ca nhan bang ngoai te
Ty gia cho thu nhap ca nhan bang ngoai te

Quy định tỷ giá thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ

Quy định cũ tại Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 5 quy định về quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam như sau:

1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.”

Như vậy: Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

– Nếu doanh nghiệp trả thu nhập cho các cá nhân bằng ngoại tệ thì phải quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

– Nếu các loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá với Đồng Việt Nam.

Quy định mới Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 13 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“1. Doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam.

Trường hợp doanh thu, thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Trường hợp người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.”

Theo quy định mới tại Thông tư 92/2015/TT-BTC:

– Thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch tại thời điểm phát sinh thu nhập.

– Nếu người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập.

– Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

Mời các bạn xem thêm bài viết: Xử lý hóa đơn viết thuế suất thấp hơn quy định

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …