Phần mềm xử lý hóa đơn VAN Mới nhất hiện nay

haivtca Tác giả haivtca 20/06/2015 3 phút đọc

Doanh nghiệp có thể phát hành hóa đơn điện tửcó mã xác thực của cơ quan Thuế sau khi đăng ký phát hành thành công tại phần mềm Xử lý hóa đơncủa Tổng cục Thuế VAN mới nhất (Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC mới nhất hiện hành đối với hóa đơn giấy, doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn sau khi thông báo phát hành với cơ quan thuế 05 ngày)

Xem và tại phần mềm xử lý hóa đơnVAN mới nhất hiện nay

- Các Doanh nghiệp tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho hình thức hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế. (VAN Mới nhất)

- Doanh nghiệp là người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra kết quả xác thực hóa đơn bằng cách truy cập trang thông tin điện tử ngành Thuế và nhập các thông tin về hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế. (VAN Mới nhất )

Mời các bạn xem tiếp phần mềm: ebhxh mới nhất

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất hiện nay

Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất hiện nay

Bài viết tiếp theo

Đối tượng áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo