Đối tượng áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2015 3 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Đối tượng áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Đối tượng áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được cơ quan thuế lựa chọn tạo và phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Đối tượng áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử, mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực

 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phần mềm xử lý hóa đơn VAN Mới nhất hiện nay

Phần mềm xử lý hóa đơn VAN Mới nhất hiện nay

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo