Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/03/2016 3 phút đọc

Ngày 11/03/2016, Tổng cục thuế Nâng cập ứng dụng file XML Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đọc một số các mẫu biểu trên báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014. Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 và các tính năng mới được đọc tờ khai của phần mềm này

Tải Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 Tại đây

Nâng cấp tính năng phần mềm Itaxviewer 1.1.4

Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế
Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 được ban hành để phục vụ việc đọc các mẫu biểu mới theo thông tư 200 như sau

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Bắt đầu từ ngày 11/03/2016, các bảng biểu được nâng cấp tại HTKK 3.3.6 sẽ được đọc trên ứng dụng Phần mềm Itaxviewer 1.1.4.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng iTaxViewer để được Cơ quan Thuế cung cấp.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chi phí được trừ cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2015

Chi phí được trừ cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo