Phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất của Tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/03/2016 5 phút đọc

Ngày 11/03/2016, Tổng cục thuế ra Thông báo nâng cấp phần mềm HTK 3.3.6 (hỗ trợ kê khai) nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ Phần mềm HTKK 3.3.6 và các tính năng mới được nâng cấp của hỗ trợ kê khai mới nhất này.

Tải Phần mềm HTKK 3.3.6 Tại đây

Nâng cấp tính năng phần mềm HTKK 3.3.6

Phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất của Tổng cục thuế
Phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất của Tổng cục thuế

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, áp dụng lập mẫu biểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho năm tài chính 2015, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.6, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.7 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.4, cụ thể như sau:

- Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, bao gồm các mẫu biểu:

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

- Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.1.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.7.

Bắt đầu từ ngày 12/03/2016, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK mới nhất, iHTKK, iTaxViewer để được Cơ quan Thuế cung cấp.

Tags: Phần mềm HTKK 3.3.6, HTKK 3.3.6 mới nhất

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo