Những lưu ý trước khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 20/05/2017 11 phút đọc

Đối với những doanh nghiệp nằm trong danh sách quyết toán thuế năm của cơ quan thuế sẽ phải kiểm tra hồ sơ sổ sách trước khi cơ quan thuế làm việc tại doanh nghiệp. Vậy trong quá trình kiểm tra lại sổ sách kế toán cần lưu ý những một số điều quan trọng như sau.

Những lưu ý trước khi thực hiện quyết toán thuế

1. Hóa đơn đầu ra và đầu vào.

Những lưu ý trước khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp
Những lưu ý trước khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

Kế toán cần chuẩn bị các tờ khai thuế và bảng kê đi cùng với hóa đơn để cơ quan thuế có đổi chiếu theo số liệu trên bảng kê và tờ khai thuế

Tính hợp lệ của các hóa đơn đầu vào: Thông tin trên hóa đơn phải đúng với thông tin của doanh nghiệp như tên đơn vị, MST, địa chỉ. Hóa đơn của bạn có phản ánh đúng thuế suất phù hợp với từng loại hàng hoa hay không óa đơn phải ghi đúng số tiền bằng chữ, bằng số ( phải thể hiện cùng một số). Hóa đơn không bị rách, bị gạch, bị tẩy xóa. Hóa đơn phải được đóng dấu từ phía người bán. Bảng kê đi kèm với các hóa đơn mua hàng theo bảng kê

Ngoài ra, kế toán cần chuẩn bị hoặc kẹp các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đi kèm với các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên để đáp ứng điều kiện khấu trừ của hóa đơn

Hóa đơn đầu ra: Thứ tự hóa đơn và ngày tháng viết hóa đơn. Các biên bản hủy và thu hồi nếu có phát sinh hóa đơn xóa bỏ. Kiểm tra lại toàn bộ hóa đơn liên 2 của các hóa đơn xóa bỏ bị thiếu.

2 Công nợ phải thu và phải trả

Kế toán cần chốt lại các khoản công nợ với nhà cung cấp và khách hàng đã khớp với thực tế.>>>>> Biên bản đối chiếu công nợ (Nếu có) với các nhà cung cấp và khách hàng

Tránh để trường hơp công nợ phải thu dư CÓ (Không đúng với thực tế) >>>. Đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu

3. Các tài khoản tạm ứng

Việc này thường liên quan đến các hồ sơ tạm ứng và hồ sơ công tác của nhân viên, quyết định công tác và khoản chi tạm ứng >>> hóa đơn đi kèm để hoàn tạm ứng

4. Hàng tồn kho và các tài khoản dơ dang Về hàng tồn kho: Kế toán cần kiểm tra giá trị hàng tồn kho trên cân đối kế toán có khớp với phân hệ hàng tồn kho, bản Tổng hợp xuất nhập tồn của doanh nghiêp. Sổ chi tiết hàng hóa: Tránh việc hàng hóa bị âm kho tai thời điểm (Nếu có phát sinh việc hàng về trước, hóa đơn về sau thì cần có biên bản giao nhận với người bán) Các tài khoản dơ dang: Cần phải chi tiết tài khoản dơ dang chi tiết theo vụ việc (Đối với xây dưng) hoặc bảng theo dõi riêng 5. Tài sản cố định và các khoản chi phí trả trước Đối với Tài sản - Hóa đơn đầu vào của TSCĐ + các hóa đơn chi phí lắp đặt chạy thử. - Hợp đồng mua bán - Biên bản bàn giao TSCĐ, biên bản nghiệm thu bàn giao TSCĐ, - Thẻ TSCĐ, - Kiểm tra, đối chiếu bảng trích khấu hao TSCĐ: về nguyên giá, khấu hao lũy kế, giá trị còn lại với bảng cân đối phát sinh xem có khớp hay không? - Báo giá (nếu có) - Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) - Kiểm tra xem đơn vị đã có đăng ký phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế hay chưa? Việc trích khấu hao có được áp dụng đúng bản đăng ký đó không? Khung trích khấu hao có được thực hiện đúng theo thông tư quy định của thuế TT45/2013 hay không? - Kiểm tra số dư trên bảng trích khấu hao TSCĐ tháng 12 với số dư trên tài khoản 214, 211 có khớp nhau không? - Kiểm tra hồ sơ tài sản cố định tăng do góp vốn - Đã đủ thủ tục, hồ sơ giấy tờ hay chưa? Các biên bản liên quan đến thành lập hội đồng đánh giá tài sản (nếu tự đánh giá), hay hoá đơn của bên thứ 3 về thẩm định giá (nếu thuê đánh giá ngoài). - Đã đủ thủ tục sang tên đổi chủ hay chưa? Tài sản phải thuộc quyền sở hữu của Công ty thì khấu hao mới là chi phí hợp lý nhé. …vv Các trường hơp tăng tài sản cố định đều phải có quyết định đưa tài sản vào sử dụng, bạn đã có chưa? Có thanh lý tài sản cố định không? Hồ sơ thanh lý đủ hay chưa? Đối với Chi phí trả trước, Công cụ dụng cụ Hóa đơn Bảng tính phân bổ và tài khoản phân bổ đã khớp số liệu phát sinh tăng, phân bổ và số dư cuối kì

6. Các khoản vay

- Kiểm tra các khoản vay xem có đầy đủ hợp đồng, có đủ giấy nhận nợ hay không? - Đối chiếu số dư tk tiền vay với khế ước, hợp đồng tín dụng xem có khớp hay không? - Các khoản lãi vay cho các hợp đồng trả lãi cuối kỳ có được trích trước chi phí lãi vay vào chi phí trong kỳ chưa? Các khoản lãi vay được ghi nhận đúng theo số tiền vay + lãi suất vay không? - Khoản vay cá nhân đã có đủ đối chiếu nợ vay cuối năm hay không? - Mức lãi suất vay của cá nhân có vượt quá 1,5% mức lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm vay không? - Có khoản vay nào mà phát sinh ở những thời điểm chưa góp đủ vốn hay không?

7. Lương và các khoản trích theo lương.

- Kiểm tra hồ sơ lao động xem đã đủ hay chưa: HĐLĐ, bảng lương, bảng công và các hồ sơ đi kèm: CMND, sơ yếu lý lịch… - Kiểm tra xem đã có quy chế công ty hay quy chế lương, thưởng, công tác phí… hay chưa? - Các khoản thưởng, phụ cấp, những khoản bổ sung thêm vào lương cho người lao động phải được thể hiện rõ trong HĐLĐ hoặc quy chế tài chính, quy chế lương hoặc thỏa ước lao động tập thể của Công ty. - Kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ lương: Có đầy đủ chữ kí của NLĐ, người SDLĐ. - Kiểm tra bảng quyết toán thuế TNCN với tổng lương trên bảng thanh toán lương của từng cá nhân xem khớp chưa? - Kiểm tra các khoản trích theo lương có được thể hiện trên hợp đồng LĐ, bảng thanh toán lương hay không? - Kiểm tra xem số liệu dư bên có TK 334 các năm trong kế hoạch quyết toán đã hết hay chưa? - Đặc biệt là : BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. Đây là khoản nếu không có thĩe bị cơ quan thuế hỏi hoặc Doanh nghiệp sẽ bị truy thu nếu cơ quan thuế phối hợp cùng với cơ quan bảo hiểm Trên đây là một số kinh nghiệm và một số điều cần lưu ý về sổ sách khi doanh nghiệp nằm trong danh sach quyết toán thuế năm. Doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi thực hiện quyết toán để giảm bớt các sai sót về thuế Mời các bạn một số bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào

Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo