Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 20/05/2017 6 phút đọc

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh việc kế toán làm mất hóa đơn là điều không thể tránh khỏi. Vậy khi kế toán phát hiện ra việc làm mất hóa đơn tại doanh nghiệp thì kế toán cần phải thực hiện các công việc như thế nào và mức phạt cho doanh nghiệp là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào
Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào

Xử lý mất hóa đơn đầu ra:

a. Xử lý khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra Hóa đơn GTGT đầu ra của doanh nghiệp nếu phát hiện bị mất (kể cả trường hợp chưa lập) thì kế toán phải làm thông báo mất hóa đơn với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất. Nếu ngày thứ 5 trùng với ngày nghỉ thì được lùi thời hạn nộp thông báo mất hóa đơn sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ đó. b. Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC và Nghị định 49/2016/NĐ-CP.
  • Trường hợp 1: Làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng): Phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng.
+ Nếu làm mất hóa đơn đã lập liên 2: người bán và người mua đã lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo + Nếu bên bán tìm được hóa đơn đầu ra liên 2 đã mất trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì không bị phạt tiền.
  • Trường hợp 2: Nếu làm mất hóa đơn đầu ra các liên khác vẫn đang trong thời gian lưu trữ trừ liên giao cho khách hàng: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (theo điều 12, nghị định 105/2013/NĐ-CP)
  • Trường hợp 3: Nếu làm mất hóa đơn đầu ra lập sai và xóa bỏ: không bị phạt tiền, chỉ bị phạt cảnh cáo.

Xử lý khi làm mất hóa đơn đầu vào

a. Các bước xử lý khi làm mất hóa đơn đầu vào:
  • Lập biên bản mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC gửi cơ quan thuế.
  • Lập biên bản xác nhận mất hóa đơn nêu rõ thời điểm kê khai, nộp thuế hóa đơn liên 1 của bên bán.
  • Photo lại liên 1 hóa đơn, xin ký xác nhận của bên bán.
b. Mức phạt khi làm mất hóa đơn đầu vào Mức phạt làm mất hóa đơn đầu vào được quy định tại Điều 3, khoản 4 nghị định 49/2016/NĐ-CP như sau: Phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng khi doanh nghiệp làm mất hóa đơn đầu vào.
  • Nếu có đầy đủ biên bản xác nhận mất hóa đơn, người bán đã kê khai, nộp thuế cho hóa đơn bị mất, có đầy đủ hồ sơ chứng minh việc mua bán hàng hóa là có thật gồm: hợp đồng kinh tế, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho, nhập kho... thì bị xử phạt ở mức tối thiểu.
  • Nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì không bị phạt tiền, chỉ bị xử phạt cảnh cáo.
  • Trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định phạt, nếu tìm lại được hóa đơn đã mất thì không bị phạt tiền.
Mời các bạn xem thêm bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán

Kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo