Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà cung cấp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 20/10/2015 5 phút đọc

Khi một doanh nghiệp mua hàng nhiều lần với các hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu của một nhà cung câp thì có được khấu trừ. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ vấn đề xử lý Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà cung cấp có được khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí được trừ

Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà cung cấp
Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà cung cấp

Quy định về việc Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà cung cấp

Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

"2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

- Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này...

Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT."

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC

“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. - Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...”

Kết luận nhiều hóa đơn dưới 20 triệu

Theo đó, trường mà mà các công ty mua hang hóa dịch vụ tại một nhà cung cấp, được xuất nhiều hóa đơn dưới 20 triệu và tổng các hóa đơn đó trên 20 triệu thì vẫn sẽ được khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí được trừ cho doanh nghiệp khi đáp ứng các điều khoản sau:

  • Doanh nghiệp phải có giấy tờ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn đó
  • Có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật
  • Các khoản chi đó nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2015

Hướng dẫn tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo