Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.6

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/03/2019 3 phút đọc

Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.6 mới nhất hiện nay.

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.6 cập nhật một số nội dung phát sinh khi triển khai phiên bản 4.1.5, cụ thể như sau:

  1. Chức năng in Bộ báo cáo tài chính năm (Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)
  • Cập nhật đúng mã số của các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán:
  • Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn – mã số 241
  • Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – mã số 242
  • Cập nhật đúng vị trí hiển thị tên “Kế toán trưởng” trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  1. Chức năng tải bảng kê tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho công ty xổ số, bảo hiểm (01/XSBHĐC)

Cập nhật tự động tính tổng chỉ tiêu [12] khi sử dụng chức năng tải bảng kê trên ứng dụng.

  1. Chức năng kết xuất XML tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

Cập nhật chức năng kết xuất XML: không kết xuất dữ liệu Bảng kê 05-2BK/QTT-TNCN có dữ liệu rỗng.

  1. Chức năng in tờ khai mã vạch Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

Cập nhật đúng tên chỉ tiêu “Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36] = [37] + [38] + [39] – [40]”.

  1. Chức năng kê khai tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

Cập nhật bỏ ràng buộc lỗi cảnh bảo đỏ ở dòng tổng cộng cột 8 (chỉ tiêu [I] cộng chỉ tiêu [II]) trên tờ khai 01/TTĐB với cột 7 ở Bảng II trên Phụ lục 01-1/TTĐB).

Bắt đầu từ ngày 23/3/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Các bạn có thể tải phần mềm HTKK theo đường dẫn: https://www.fshare.vn/file/PMSSBXIGFGTH

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phần mềm Sửa lỗi đang tải thư viện chỉ bằng vài Click chuột

Phần mềm Sửa lỗi đang tải thư viện chỉ bằng vài Click chuột

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo