Mẫu số 04/ĐTV-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

haivtca Tác giả haivtca 05/07/2015 1 phút đọc
Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ Mẫu số 04/ĐTV-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Áp dụng cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng, kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành. Tải Mẫu số 04/ĐTV-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tại đây
04/ĐTV-TNCN
04/ĐTV-TNCN
Mời các bạn xem tiếp: Danh sách các mẫu biểu kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC  
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu số 04/TBT-CNV-TNCN-Thông báo nộp TTNCN đối với cá nhân chuyển nhượng vốn

Mẫu số 04/TBT-CNV-TNCN-Thông báo nộp TTNCN đối với cá nhân chuyển nhượng vốn

Bài viết tiếp theo

Mẫu số 04/TKQT-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 04/TKQT-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo