Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN » Mẫu số 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trích dẫn: Căn cứ vào Tiết b.2.1, Điểm 1.b, Khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành như sau:

“Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế  trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.”

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 23 của Bộ tài chính ban hành như sau:

” Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.””

Tải Mẫu số 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại đây

02/QTT-TNCN
02/QTT-TNCN

Mời các bạn xem tiếp: Danh sách các mẫu biểu kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233