Những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 1 T07/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/07/2015 14 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ, tóm tắt và hệ thống lại Những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 1 T07/2015 để một phần nào đó giúp các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi và những bài viết trong tuần qua, dưới đây có những nội dung chi tiết như sau:

1.Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ban hành 26/05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC được hợp nhất từ 3 nghị định

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

2. Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

3. Tỷ giá để xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ

Thông tư 219/2013/TT-BTC và thông tư 78/2014/TT-BTC quy định việc xác định doanh thu và chi phí theo tỷ giá liên ngân hàng. Nhưng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định việc tỷ giá được xác định theo tỷ giá mua vào hoặc bán ra của ngân hàng thương mại. Vậy doanh nghiệp thực hiện xác định nghĩa vụ thuế có được thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC không?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

4. Quyết định 1209/QĐ-BTC

Quyết định về việc thí điểm sửa dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

5. Hóa đơn mua của cục thuế có phải thanh toán qua ngân hàng không

Theo quy định của pháp luật thuế thì doanh nghiệp mua hàng đối với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên doanh nghiệp phải thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy đối với những hóa đơn mua của cơ quan thuế trên 20 triệu đồng doanh nghiệp có phải thanh toán qua ngân hàng không?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

6. Thuê tài sản của cá nhân có cần phải thanh toán qua ngân hàng?

Công ty thuê tài sản của cá nhân có cần phải thanh toán qua ngân hàng để được trừ chi phí không? Công ty thuê tài sản của cá nhân 10 triệu đồng/tháng thời hạn 12 tháng, Tổng tiền chi phí thuê tài sản 01 năm = 120 triệu đồng, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

7. Các khoản chi giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ.

Doanh nghiệp có những khoản chi để đào tạo nhân viên cho doanh nghiệp. Những khoản chi về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

8. Các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Doanh nghiệp có những chính sách hỗ trợ cho người lao động, như đối với những người lao động làm việc trong môi trường có những nguy hiểm doanh nghiệp mua bảo hiểm cho người lao động. Những chi phí mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

9. Doanh nghiệp không phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng.

Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC chưa quy định rõ ràng về hồ sơ hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng bị hết hạn sử dụng. Doanh nghiệp phải gửi văn bản thông báo với cơ quanthuế đối với hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên Thông tư 96/2015/TT-BTC đã quy định hồ sơ chứng từ đối với hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử dụng và hàng hóa bị tổn thất như thế nào?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

10. Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ?

Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ? Doanh nghiệp có những công trình, tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ mà phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

11. Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ theo Thông tư 96/2015/TT-BTC. Đối với mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đều phải xác định được thời điểm xác định doanh thu là khi nào để xác định doanh thu đúng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

12. Cách chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế TNDN

Hướng dẫn cách chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế TNDN mới nhất năm 2015 theo Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015 đã hướng dẫn chi tiết hơn cách chuyển lỗ như sau:

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

13. Hướng dẫn tính chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu năm 2015 theo Thông tư 96/2015/TT-BTC

Sự khác nhau giữa các thông tư hướng dẫn về Luật thuế TNDN từ năm 2008 đến nay đã trải qua những thông tư chính như Thông tư 130/2008/TT-BTC, tiếp đến Thông tư 123/2012/TT-BTC, sau nữa là Thông tư 78/2014/TT-BTC, và vừa qua ngày 22 tháng 06 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã làm thay đổi cách tính, và xác định chi phí lãi vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu. Vậy cách tính chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu hiện nay tính như thế nào? Và nó có những điểm khác nhau gì so với Luật thuế TNDN từ năm 2014 trở về trước.

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

14. Chi phí tiền điện nước khi doanh nghiệp đi thuê địa điểm không phải lập bảng kê?

Doanh nghiệp thường thuê địa điểm để sản xuất kinh doanh. Chi phí điện nước doanh nghiệp trả có cần phải lập bảng kê không?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

15. Bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 có nhiều chính sách mở hơn cho doanh nghiệp, trong đó bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

(Đăng ký nhận bản tin hàng tuần Tại đây)

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu số 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo