Mẫu 23/CK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 23/CK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 23/CK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định như sau: - Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 108.000.000 triệu đồng. - Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc: Số tiền khai = 108.000.000 đồng + 43.200.000 đồng x Tổng số người phụ thuộc VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì Số tiền khai = 108.000.000 đồng + 43.200.000 đồng x 2 = 194.400.000 đồng   Các bạn có thể download: Mẫu 23/CK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 23/CK-TNCN, Mẫu số 23/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 21b/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 21b/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo