Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú:
  1. Việc thu thập thông tin phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế.
  2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc.
  3. Đối với các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao.
  4. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.
Các bạn có thể tải về: Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 09/KTTT, Mẫu số 09/KTTT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 08/KTTT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 08/KTTT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo