Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

haivtca Tác giả haivtca 23/06/2015 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Kính gửi: <Địa chỉ nhận thông báo của doanh nghiệp:…> Căn cứ dữ liệu hóa đơn xác thực của doanh nghiệp đã đồng bộ về hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Cơ quan thuế thông báo các hóa đơn của doanh nghiệp từ ngày ... đến ngày ... cần rà soát như sau: STT MST người mua Tên người mua Loại hóa đơn Mẫu hóa đơn Ký hiệu hóa đơn Số hóa đơn Số hóa đơn xác thực Nội dung Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý những hóa đơn nêu trên theo qui định về quản lý, sử dụng hóa đơn hiện hành. Cơ quan thuế thông báo để doanh nghiệp biết, thực hiện./. Ghi chú: Thông báo này được gửi tự động từ hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế Các bạn có thể tải: Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 07/TB-HĐXT, Mẫu số 07/TB-HĐXT theo quyết định
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo