Mẫu 03/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 03/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC[06] Tên người nộp thuế :................................................................................................................................. [07] Mã số thuế: [08] Địa chỉ: ........................................................................................................................................ [09] Quận/huyện: ........................................... [10] Tỉnh/Thành phố: ....................................................... [11] Điện thoại: .............................. [12] Fax: ................................[13] Email: ................................................ [14] Tên đại lý thuế (nếu có):..................................................................................................................... [15] Mã số thuế: [16] Địa chỉ:................................................................................................................................................. [17] Quận/huyện:..........................................[18] Tỉnh/Thành phố:.................................................................... [19] Điện thoại:............................................[20] Fax:.................................[21] Email:....................................... [22] Hợp đồng đại lý thuế: số:.................ngày:.................................................................................. ...... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 03/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03/TNDN, Mẫu số 03/TNDN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 02-1/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02-1/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 03 – 1A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 03 – 1A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo