Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Các bạn có thể download: Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số  03/GTGT, Mẫu số 03/GTGT theo thông tư