Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC [37] Đối tượng được gia hạn
  • [37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ...........................................
  • [37b] Thời hạn được gia hạn: ....................................................................................
  • [37c] Số thuế TNDN được gia hạn : .........................................................................
  • [37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:...........................................,....................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. Các bạn có thể download: Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01A/TNDN, Mẫu số 01A/TNDN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 04-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 04-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo