Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………….

Mã số thuế:

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:
1. Điều kiện ưu đãi:

 • Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.
 • Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá.
 • Dự án đầu tư đặc biệt quan trọng.
 • Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức tài chính vi mô; Cơ quan xuất bản.
 • Ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
 • Ưu đãi khác

2. Mức độ ưu đãi thuế:

 • 2.1- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:…….%
 • 2.2- Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi…… năm, kể từ năm…….
 • 2.3- Thời gian miễn thuế …….. năm, kể từ năm……..
 • 2.4- Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp: ………năm, kể từ năm…….

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 03-3A/TNDN, Mẫu số 03-3A/TNDN theo thông tư